Skocz do menu Skocz do treści  English
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (022) 55-24-222, (022) 55-20-277, fax (022) 55-20-224, e-mail:bon@uw.edu.pl
Strona główna :: Mapa strony :: Dla studentów :: Dla kandydatów :: Dla pracowników dydaktycznych :: Biblioteka Cyfrowa :: Kontakt :: Strona UW

 

Aktualności

Zobacz też:  Ogłoszenia
Posiedzenie Komisji ds. transportu

Posiedzenie Komisji ds. transportu odbędzie się w dniu 26 września (poniedziałek) w godz. 10.00-12.00 w budynku st. BUW w sali 107.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług transportowych proszone są o stawienie się na posiedzenie Komisji zgodnie z wyznaczoną godziną.

Dyżury konsultantów ds. studenckich

Od 5 września dyżury konsultantów ds. studenckich będą odbywać się w następujących godzinach:

 • poniedziałek, środa, piątek: 9.00-13.00
 • wtorek, czwartek: 12.00-16.00.

Ze względu na warunki lokalowe konsultanci będą do Państwa dyspozycji tylko pod warunkiem wcześniejszego zapisu na spotkanie.

Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 55 24 222 lub mailowy: bon@uw.edu.pl

Informacja dla studentów korzystających z transportu

Wszystkich studentów chcących korzystać z pomocy transportowej i asystenckiej w przemieszczaniu się na zajęcia w roku akademickim 2016/17 informujemy, że ankietę transportową należy wypełnić elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Biura - http://www.bon.uw.edu.pl/formularz.php. Do biura należy natomiast dostarczyć:

 • potwierdzoną kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli poprzednie straciło ważność),
 • dokumenty lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia (dotyczy studentów starających się o transport po raz pierwszy i tych, których stan zdrowia zmienił się w porównaniu do wcześniej udokumentowanego).

Ankietę należy wypełnić elektronicznie, a wymienione dokumenty dostarczyć osobiście lub listownie do naszego Biura w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia br.

Osoby, które kontynuują naukę na tym samym poziomie studiów i chcą przedłużyć przyznane już wcześniej prawo do korzystania z danej usługi transportowej, powinny także oprócz wypełnienia ankiety złożyć w BON stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Transportowego.

Link do ankiety transportowej.

Koordynatorem tansportu uniwersyteckiego jest p. Tomasz Nurzyński.

Praca Centrum Komputerowego w okresie wakacyjnym

Centrum Komputerowe dla Studentów Niepełnosprawnych w okresie letnim będzie czynne dla użytkowników:

 • do 22 lipca - od poniedziałku do piątku w godz. 9-15
 • w pozostałych dniach lipca oraz w sierpniu – Centrum nieczynne
Zmiana godzin dyżurów studenckich

Od 16 czerwca 2016 r. konsultanci ds. studenckich dyżurują w następujących godzinach:

 • Poniedziałek, Środa, Piątek 8.00-13.00
 • Wtorek, Czwartek 13.00 -16.00

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze rezerwowanie terminu konsultacji - telefonicznie: (22) 55 24 222 lub mailowo: bon@uw.edu.pl

Podziękowania dla Fundacji "Universitatis Varsoviensis"

Z radością informujemy, że wypożyczalnia sprzętu przenośnego została wyposażona w nowe urządzenia m.in. 2 linijki brajlowskie, 3 dyktafony, 1 notebook, 1 notebook hybrydowy, 3 tablety, aktualizacje oprogramowania udźwiękawiającego Jaws o łącznej wartości ponad 55 tys. zł.

Dziękujemy Fundacji Na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis" za ufundowanie sprzętu oraz długoletnią współpracę. W trakcie ostatnich 19 lat Fundacja przekazała ponad 1,1 mln złotych na wsparcie studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Początkowo - jeszcze w latach 90-tych Fundacja wypłacała stypendia o charakterze socjalnym, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów transportu dla studentów poruszających na wózkach. Dzięki temu osoby poruszające się na wózkach zmuszone do korzystania ze specjalistycznego transportu mogły codziennie dojeżdżać na uczelnię.

W ostatnich latach Fundacja wspiera osoby z niesprawnościami i chorobami przewlekłymi fundując granty na badania. Równocześnie od 5 lat Fundacja doposaża prowadzoną przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wypożyczalnię sprzętu elektronicznego.

Zmiana godzin pracy Centrum Komputerowego

Informujemy, że w dniach 23-25 marca oraz 29 marca Centrum Komputerowe dla Studentów Niepełnosprawnych będzie nieczynne.

Zmiana godzin dyżuru studenckiego w dniu 24.03.2016r.

W najbliższy czwartek (tj.24.03.2016) dyżur konsultantów ds. studenckich odbywać się będzie w godzinach 11:00-15:00

Zmiana godzin pracy Centrum Komputerowego w dniach 4 - 5 stycznia 2016

W dniach 4 - 5 stycznia 2016 roku Centrum Komputerowe czynne w godzinach 8:00 - 16:00

Grant z Fundacji Universitatis Varsoviensis

Wzorem lat ubiegłych, również w bieżącym roku akademickim, Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis" zaprasza studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych do zgłaszania projektów badawczych.

Warunkiem ubiegania się o fundusze na realizację wybranego celu badawczego jest złożenie aplikacji w postaci załączonego wniosku, który może zostać uzupełniony nagraniem lub prezentacją. Materiał przedstawiający projekt powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań, opinię opiekuna naukowego oraz recenzję pracownika naukowego innego niż opiekun naukowy. Po wykorzystaniu środków należy przedstawić rozliczenie kosztów w oparciu dokumenty księgowe, zgodnie z założeniami budżetowymi.

Dodatkowo punktowane będą również informacje o dotychczas prowadzonych badanach i osiągnięciach naukowych. Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. wartość naukowa projektu - ocena na podstawie opinii opiekuna oraz załączonej recenzji – maksymalnie 5 pkt;
 2. zasadność planowanych kosztów projektu badawczego - maksymalnie 10 pkt;
 3. dotychczasowe osiągnięcia badawcze - maksymalnie 5 pkt.

Kompletne wnioski należy złożyć do BON w formie papierowej i elektronicznej, w terminie do 10 stycznia 2016.

Wniosek o stypendium- do pobrania - plik DOC

Załączniki:

 • zaświadczenie dotyczące sytuacji zdrowotnej (jeśli nie zostało wcześniej złożone w BON);
 • opinie promotora i opiekuna naukowego;
 • oświadczenie dotyczące przeznaczenia przyznanego dofinansowania zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku.
Zmiana godzin pracy Centrum Komputerowego

Informujemy, że w pierwsze piątki miesiąca Centrum Komputerowe w godz. 13-14.30 nie będzie dostępne dla użytkowników.

Nowa edycja Stypendium im. Anny Bornus dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową

Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus - studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14. W bieżącym roku akademickim udało się przeznaczyć na ten cel kwotę 10.000 zł.

Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta osobistego dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową. W szczególności, celem jest dofinansowanie pomocy asystenta w czynnościach życia codziennego, w zakresie nie objętym wsparciem BON.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja w składzie:

 • Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia - jako przewodniczący komisji.
 • przedstawiciel Fundatora,
 • przedstawiciel BON.

W bieżącym roku akademickim na Państwa wnioski czekamy do końca listopada.

Do pobrania: Wniosek o stypendium im. Anny Bornus - plik DOC

Uwaga! Zmiana godzin pracy konsultantów ds. studenckich

Od 1 października 2015r. konsultanci ds. studenckich dyżurują w następujących godzinach:

 • Poniedziałek, Środa, Piątek 8.00-13.00
 • Wtorek 14.00 -17.00
 • Czwartek 13.00 -16.00

W celu uniknięcia konieczności długiego oczekiwania uprzejmie prosimy o telefoniczne - 22 55 24 222, lub mailowe - bon@uw.edu.pl zapisywanie się na rozmowę z konsultantem BON.

Kontakt z działem studenckim.

Zamawianie usług

Począwszy od tego roku akademickiego Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wprowadza elektroniczny formularz służący do zamawiania usług oferowanych przez nasze biuro.

Formularz znajduje się pod adresem: http://bon.uw.edu.pl/uslugi-formularz.php

W związku z powyższym, bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi formularza i dokładne jego wypełnienie.

Pytania lub wątpliwości można przesyłać pod adresem transport@uw.edu.pl

Posiedzenie Komisji ds. transportu

Posiedzenie Komisji ds. transportu odbędzie się w dniu 25 września(piątek) w godz. 10.00-14.00 w budynku Auditorium Maximum w sali A.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług transportowych proszone są o stawienie się na posiedzenie Komisji zgodnie z wyznaczoną godziną przesłaną na adres mailowy wskazany w ankiecie transportowej.

Wypożyczalnia sprzętu w roku akademickim 2015/16

Studenci i pracownicy z niesprawnością wzroku, słuchu oraz osoby z niesprawnością rąk mogą wypożyczyć na okres roku akademickiego elektroniczne urządzenia przenośne oraz oprogramowanie specjalistyczne (zobacz wykaz dostępnych urządzeń).

Wnioski należy składać do 1 października br. w BON w godzinach dyżurów studenckich lub drogą elektroniczną na adres bon@uw.edu.pl.

Druga tura naboru wniosków – do 15 października 2015r.

Formularz wniosku można pobrać tutaj lub otrzymać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Zmiana godzin pracy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 1.09.2015r
W dniu 1 września 2015 roku Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych czynne do godziny 14:00.
Zmiana dyżurów Konsultantów ds. Studenckich

Od 1 lipca 2015r. konsultanci ds. studenckich dyżurują w następujących godzinach:

 • Poniedziałek, Środa, Piątek : 8.00 - 13.00
 • Wtorek, Czwartek : 13.00 - 16.00
Funkcjonowanie ABC W SIERPNIU 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem sesji letniej i rozpoczęciem wakacji akademickich, realizowanie zamówień w ABC będzie odbywało się nieco innym trybem: od 01.08.2015 do 31.08.2015, w związku z planami urlopowymi naszych pracowników i wolontariuszy, NIE BĘDZIEMY realizować NOWYCH zamówień, zarówno pilnych jak i normalnych.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymać jakieś materiały w pierwszych dniach września 2015 r. PROSIMY O ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA do 19.07.2015 r. ze wskazaniem (w polu opisu dodatkowego), że jest to materiał potrzebny do sesji poprawkowej lub innego zaliczenia czy egzaminu w ww. terminie wrześniowym.

Zespół ABC

Zmiana godzin pracy Centrum Komputerowego

Centrum Komputerowe dla Studentów Niepełnosprawnych w lipcu br. czynne w godzinach 9:00 - 15:00, w sierpniu nieczynne.

Praca Centrum Komputerowego dla Studentów Niepełnosprawnych

Informujemy, że w dniu 21 maja br. Centrum Komputerowe dla Studentów Niepełnosprawnych będzie nieczynne.

I Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne

Zapraszamy wszystkich zainteresownych na i Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne odbywające się pod hasłem Psychiatria i filozofia w poszukiwaniu wspólnego języka. Naszym celem będzie refleksja nad możliwością porozumienia mędzy badaczami z obszaru nauk humanistycznych a psychiatrami. Będziemy gościć przedstawiecieli obu dyscyplin. Zakładamy, iż zawiązanie dialogu okaże się cenne zarówno dla naukowców, lekarzy oraz osób korzystających z pomocy psychiatrycznej.

Udział w całym wydarzeniu jest darmowy.

Szczegółowe informacje o seminarium na stronie internetowej filozofiaipsychiat.wix.com

Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW zapraszają dorosłe osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w Projekcie „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”.

Rekrutacja do Projektu rusza już 1 kwietnia 2015r. – liczba miejsc jest bardzo ograniczona.

W Projekcie mogą wziąć udział osoby:

 • które posiadają orzeczenie o stopniu niesprawności;
 • które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły;
 • które nie korzystały jak dotąd z projektu oferującego podobny zakres wsparcia.

Nie bądź bierny – skorzystaj, zwiększ wiedzę i kompetencję, zdobądź doświadczenie podczas stażu, wejdź na rynek pracy.

Informacji na temat Projektu udziela sekretariat Biura.
bon@uw.edu.pl
tel. 22 55 24 222

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Plakat do pobrania - plik PDF

 

Logo: PFRON, AGH, SOSW, UMCS, UP, UW, FIRR
Zmiana godzin pracy Centrum Komputerowego

Centrum Komputerowe dla Studentów Niepełnosprawnych w dniach 2 - 5 marca 2015 r. czynne w godzinach 8:00 - 17:00.

Zmiana godzin pracy konsultantów ds. studenckich

W dniu 23 grudnia 2014 r. (wtorek) konsultanci ds. studenckich dyżurują w godzinach: 8:00 - 12:00

Stypendium im. Anny Bornus dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową

Stypendium im. Anny Bornus stanowi dar Rodziny studentki Anny Bornus studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku.

Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta osobistego dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego ze znaczną niesprawnością ruchową, wymagających stałej pomocy w czynnościach życia codziennego w zakresie nie objętym wsparciem BON.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wymaganych dokumentów w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, w terminie do 7 stycznia 2015 roku.

Do pobrania:

Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na XXXVIII Sympozjum Naukowe PRZEMOC WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLSCE – TERRA INCOGNITA?

5 grudnia 2014, Sala D Auditorium Maxiumum Uniwersytetu Warszawskiego

Do pobrania:

Grant Fundacji "Universitatis Varsoviensis"

Wzorem lat ubiegłych, również w bieżącym roku akademickim, Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis" zaprasza studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych do zgłaszania projektów badawczych.

Warunkiem ubiegania się o fundusze na realizację wybranego celu badawczego jest złożenie aplikacji w postaci załączonego wniosku, który może zostać uzupełniony nagraniem lub prezentacją. Materiał przedstawiający projekt powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań, opinię opiekuna naukowego oraz recenzję pracownika naukowego innego niż opiekun naukowy. Po wykorzystaniu środków należy przedstawić rozliczenie kosztów w oparciu dokumenty księgowe, zgodnie z założeniami budżetowymi.

Dodatkowo punktowane będą również informacje o dotychczas prowadzonych badanach i osiągnięciach naukowych. Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. wartość naukowa projektu - ocena na podstawie opinii opiekuna oraz załączonej recenzji – maksymalnie 5 pkt;
 2. zasadność planowanych kosztów projektu badawczego - maksymalnie 10 pkt;
 3. dotychczasowe osiągnięcia badawcze - maksymalnie 5 pkt.

Kompletne wnioski należy złożyć do BON w terminie do 31 grudnia 2014.

Wniosek o stypendium do pobrania - plik DOC

Załączniki:

 • zaświadczenie dotyczące sytuacji zdrowotnej (jeśli nie zostało wcześniej złożone w BON);
 • opinie promotora i opiekuna naukowego;
 • oświadczenie dotyczące przeznaczenia przyznanego dofinansowania.
Zmiana godzin pracy konsultantów ds. studenckich

Od 1 października 2014r. konsultanci ds. studenckich dyżurują w następujących godzinach:

 • Poniedziałek, Środa, Piątek 8.00-13.00
 • Wtorek 14.00 -17.00
 • Czwartek 13.00 -16.00

Kontakt z działem studenckim.

Posiedzenie Komisji ds. transportu

Posiedzenie Komisji ds. transportu odbędzie się w dniu 25 września (czwartek) w godz. 10.00-13.00 w budynku Auditorium Maximum w sali B. Osoby zainteresowane korzystaniem z usług transportowych proszone są o stawienie się na posiedzenie Komisji zgodnie z wyznaczoną godziną przesłaną na adres mailowy wskazany w ankiecie transportowej.

Wypożyczalnia sprzętu w roku akademickim 2014/15

Studenci i pracownicy z niesprawnością wzroku, słuchu oraz osoby z niesprawnością rąk mogą wypożyczyć na okres roku akademickiego elektroniczne urządzenia przenośne oraz oprogramowanie specjalistyczne (zobacz wykaz dostępnych urządzeń).

Wnioski należy składać do 7 października br. w BON w godzinach dyżurów studenckich lub drogą elektroniczną na adres bon@uw.edu.pl.

Formularz wniosku można pobrać tutaj lub otrzymać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Nowa lokalizacja ABC w BUW

Informujemy, że od początku września 2014 r. zmianie uległa lokalizacja Akademickiej Biblioteki Cyfrowej w BUW - obecnie znajdujemy się na poziomie II (wciąż w BUW) - pomiędzy kabinami pracy indywidualnej (s. 263) a pokojem pracy grupowej (s. 264). Wszelkie pytania z tym związane proszę kierować pod numer telefonu 22 55 25 383 bądź mailowo na adres: biblioteka.bon@uw.edu.pl

Tu znajdziesz link do interaktywnych planów BUW dla asystentów, przewodników bądź opiekunów: http://buw.uw.edu.pl/mapa/punkt/akademicka_biblioteka_cyfrowa/http://buw.uw.edu.pl/mapa/poziom/2/.

Transport w roku akademickim 2014/15

Wszystkich studentów chcących korzystać z pomocy transportowej i asystenckiej w przemieszczaniu się na zajęcia w roku akademickim 2014/2015 informujemy, że ankietę transportową należy wypełnić elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Biura - http://www.bon.uw.edu.pl/formularz.php. Do biura należy natomiast dostarczyć:

 • potwierdzoną kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • dokumenty lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia (dotyczy studentów starających się o transport po raz pierwszy i tych, których stan zdrowia zmienił się w porównaniu do wcześniej udokumentowanego).

Ankietę należy wypełnić elektronicznie, a wymienione dokumenty dostarczyć osobiście lub listownie do naszego Biura w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2014 r.

Zmiana godzin pracy Centrum Komputerowego

Centrum Komputerowe dla Studentów Niepełnosprawnych w lipcu br. czynne w godzinach 9:00 - 16:00, w sierpniu nieczynne.

Zmiana dyżurów Konsultantów ds. Studenckich

Od 1 lipca 2014r. konsultanci ds. studenckich dyżurują w następujących godzinach:

 • Poniedziałek, Środa, Piątek : 8.00-13.00
 • Wtorek, Czwartek : 13.00 -16.00
Nowe urządzenia w wypożyczalni

Z radością informujemy, że wypożyczalnia sprzętu przenośnego została wyposażona w nowe urządzenia m.in. dyktafony, netbooki, tablety, czytniki tekstu o łącznej wartości ponad 33 tys. zł.

Dziękujemy Fundacji Na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis" za ufundowanie sprzętu oraz długoletnią współpracę. W trakcie ostatnich 18 lat Fundacja przekazała ponad milion złotych na wsparcie studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Najpierw - jeszcze w latach 90-tych Fundacja wypłacała stypendia o charakterze socjalnym, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów transportu dla osób na wózkach. Dzięki temu osoby zmuszone do korzystania ze specjalistycznego transportu mogły codziennie dojeżdżać na uczelnię.

W ostatnich latach Fundacja wspiera osoby z niesprawnościami i chorobami przewlekłymi fundując granty na badania. Równocześnie od 4 lat Fundacja doposaża prowadzoną przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wypożyczalnię sprzętu elektronicznego.

Zmiana godzin pracy Centrum Komputerowego w dniu 25-02-2014

Centrum Komputerowe dla Studentów Niepełnosprawnych w dniu 25 lutego br. będzie czynne w godzinach 8:00 - 16:00.

Zmiana godzin pracy Centrum Komputerowego

Centrum Komputerowe dla Studentów Niepełnosprawnych w dniach 11- 18 lutego br. będzie czynne w godzinach 8:00 - 16:00.

Grant Fundacji "Universitatis Varsoviensis"

Wzorem lat ubiegłych, również w bieżącym roku akademickim, Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis" zaprasza studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych do zgłaszania projektów badawczych.

Warunkiem ubiegania się o fundusze na realizację wybranego celu badawczego jest złożenie aplikacji w postaci załączonego wniosku, który może zostać uzupełniony nagraniem lub prezentacją. Materiał przedstawiający projekt powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań, opinię opiekuna naukowego oraz recenzję pracownika naukowego innego niż opiekun naukowy.

 1. wartość naukowa projektu - ocena na podstawie opinii opiekuna oraz załączonej recenzji – maksymalnie 5 pkt;
 2. zasadność planowanych kosztów projektu badawczego - maksymalnie 10 pkt;
 3. dotychczasowe osiągnięcia badawcze - maksymalnie 5 pkt.

Dodatkowo punktowane będą również informacje o  dotychczas prowadzonych badanach i osiągnięciach naukowych. Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Kompletne wnioski należy złożyć do BON w terminie do 31 grudnia 2013.

Wniosek o stypendium- do pobrania plik DOC

Załączniki:

 • zaświadczenie dotyczące sytuacji zdrowotnej (jeśli nie zostało wcześniej złożone w BON);
 • opinie promotora i opiekuna naukowego;
 • oświadczenie dotyczące przeznaczenia przyznanego dofinansowania.
Stypendium im. Anny Bornus dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową

Stypendium im. Anny Bornus stanowi dar Rodziny studentki Anny Bornus studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku.

Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta osobistego dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego ze znaczną niesprawnością ruchową, wymagających stałej pomocy w czynnościach życia codziennego w zakresie nie objętym wsparciem BON.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wymaganych dokumentów w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, w terminie do 15 listopada br.

Do pobrania:

Zapisy na konsultacje studenckie w październiku

W celu uniknięcia konieczności długiego oczekiwania uprzejmie prosimy o telefoniczne - 22 55 24 222, lub mailowe - bon@uw.edu.pl zapisywanie się na rozmowę z konsultantem BON.

Kontakt z działem studenckim.

Zmiana godzin pracy konsultantów ds. studenckich

Od 1 października 2013r. konsultanci ds. studenckich dyżurują w następujących godzinach:

 • Poniedziałek, Środa, Piątek 8.00-13.00
 • Wtorek 14.00 -17.00
 • Czwartek 13.00 -16.00

Kontakt z działem studenckim.

Wypożyczalnia sprzętu w roku akademickim 2013/14

Studenci i pracownicy z niesprawnością wzroku, słuchu oraz osoby z niesprawnością rąk mogą wypożyczyć na okres roku akademickiego elektroniczne urządzenia przenośne oraz oprogramowanie specjalistyczne (zobacz wykaz dostępnych urządzeń).

Wnioski należy składać do 8 października br. w BON w godzinach dyżurów studenckich.

Formularz wniosku można pobrać tutaj lub otrzymać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

Praca Centrum Komputerowego we wrześniu

We wrześniu Centrum Komputerowe dla Studentów Niepełnosprawnych czynne w godzinach 8:00 - 16:00.

Zmiana godzin pracy konsultantów ds. studenckich

OD 8 LIPCA 2013r. konsultanci ds. studenckich dyżurują w następujących godzinach:

 • Poniedziałek, Środa, Piątek 8.00-13.00
 • Wtorek, Czwartek 13.00 -16.00

Kontakt z działem studenckim.

Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uw  przypomina, że w sytuacji kiedy stan zdrowia studenta uniemożliwia lub znacznie utrudnia studiowanie, student może ubiegać się o rozwiązanie w postaci urlopu zdrowotnego.

Na podstawie §32 pkt. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, możliwe jest ubieganie się o urlop zdrowotny na dwa sposoby.

 1. Student składa wniosek o urlop wraz z załączoną dokumentacją medyczną bezpośrednio do dziekana.
 2. Student składa do dziekana wniosek o urlop za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. w tym przypadku BON jest odpowiedzialne za weryfikację dokumentacji medycznej, której nie przekazuje dziekanowi, w zamian za to załączając pozytywną lub negatywną opinię dotyczącą prośby studenta. Takie rozwiązanie pozwala na ochronę informacji o stanie zdrowia.

W związku z tym informujemy, iż:

Warunkiem uzyskania pozytywnej opinii BON jest bieżące zgłoszenie problemów zdrowotnych, przed przystąpieniem do rozliczenia sesji. Biuro nie będzie opiniować spraw urlopowych zgłoszonych wstecznie.

Wszystkich studentów, którzy chcieliby skorzystać z pośrednictwa BON zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ( Pałac Kazimierzowski, lewe wejście zewnętrzne). Godziny otwartych konsultacji studenckich:

 • Poniedziałek, Środa, Piątek: 8.00 - 13.00
 • Wtorek: 14.00 - 17.00
 • Czwartek: 13.00 - 16.00

W celu uniknięcia oczekiwania i zapewnienia odpowiednich warunków rozmowy prosimy o telefoniczne umówienie się na rozmowę z konsultantem tel. 22 55 24 221, 22 55 24 056.

Praca Centrum Komputerowego w okresie wakacyjnym

Centrum Komputerowe dla Studentów Niepełnosprawnych w okresie letnim będzie czynne dla użytkowników:

 • w lipcu - od poniedziałku do piątku w godz. 9-16
 • w sierpniu – Centrum nieczynne
Transport uniwersytecki w roku akademickim 2013/2014

Wszystkich studentów chcących korzystać z pomocy transportowej i asystenckiej w przemieszczaniu się na zajęcia w roku akademickim 2013/2014 informujemy, że ankietę transportową należy wypełnić elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Biura - http://www.bon.uw.edu.pl/formularz.php. Do biura należy natomiast dostarczyć:

 • potwierdzoną kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli poprzednie straciło ważność),
 • dokumenty lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia (dotyczy studentów starających się o transport po raz pierwszy i tych, których stan zdrowia zmienił się w porównaniu do wcześniej udokumentowanego).

Ankietę należy wypełnić elektronicznie, a wymienione dokumenty dostarczyć osobiście lub listownie do naszego Biura w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2013 r.

Link do ankiety transportowej.

Badanie Diversity 2013

Firma Hays Poland, będąca partnerem strategicznym Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland - ABSL), prowadzi obecnie badania osób niepełnosprawnych, mające na celu poznanie kompetencji tej grupy osób i zwiększenie świadomości pracodawców co do jej atrakcyjności jako źródła pozyskiwania pracowników.

Sektor usług biznesowych umożliwia rozwój kompetencji w wielu dziedzinach oraz budowę kariery w ramach międzynarodowych struktur firm znajdujących się w rankingach najlepszych pracodawców świata. Bazuje on na doświadczeniu oraz kompetencjach swoich kadr, dlatego potencjał intelektualny jest wyznacznikiem sukcesu oraz możliwości zawodowych w nowoczesnych centrach usług.

Zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w ankiecie, co pozwoli nam określić niezbędne kompetencje oraz potencjał. Poniżej znajdą Państwo link do ankiety:

Kliknij tutaj aby otworzyć ankietę.

Staż w administracji publicznej

Zapraszamy do udziału w projekcie: "Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy", realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat projektu.

Zmiana godzin dyżuru studenckiego w dniu 30 kwietnia (wtorek)

Informujemy, że dyżur konsultantów ds. studenckich w dniu 30 kwietnia, będzie odbywał się w godzinach 14.00 - 16.00.

IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH POZNAŃ 2013

Gorąco zapraszamy do udziału w zawodach pływackich, które odbywają się 18 maja w Poznaniu. Jeśli uda nam się zgromadzić grupę osób chętnych do wyjazdu, podobnie jak w latach ubiegłych zostanie zaplanowany transport busem uniwersyteckim.

Wszystkich zainteresowanych oceną swoich umiejętności pływackich i klasyfikacją do poszczególnych konkurencji zapraszamy do kontaktu z p. Ewą Kosmol pracownikiem SWFiS UW lub z konsultantem BON. w związku z terminem odbywania się zawodów i koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności prosimy o zgłaszanie chęci udziału do 25 kwietnia br.

Nowy sprzęt w wypożyczalni sprzętu przenośnego

Informujemy, że wypożyczalnia sprzętu przenośnego została wyposażona w nowe urządzenia m.in. powiększalniki przenośne, dyktafony, netbooki, przenośne skanery, tablet o łącznej wartości ponad 56 tys. zł.

Dziękujemy Fundacji Universitatis Varsoviensis za ufundowanie sprzętu oraz długoletnią współpracę. w trakcie ostatnich 17 lat Fundacja przekazała ponad milion złotych na wsparcie studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Najpierw - jeszcze w latach 90-tych Fundacja wypłacała stypendia o charakterze socjalnym, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów transportu dla osób na wózkach. Dzięki temu osoby zmuszone do korzystania ze specjalistycznego transportu mogły codziennie dojeżdżać na uczelnię.

W ostatnich latach Fundacja wspiera osoby z niesprawnościami i chorobami przewlekłymi poprzez program stypendialny. Ponadto od 3 lat Fundacja doposaża prowadzoną przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wypożyczalnię sprzętu elektronicznego.

Zmiana godzin pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca (piątek) z konsultacji studenckich i pracowni komputerowej można korzystać w godzinach 8.00-12.00.

Grant Fundacji "Universitatis Varsoviensis"

W bieżącym roku akademickim Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis" zaprasza studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych do zgłaszania projektów badawczych.

Warunkiem ubiegania się o fundusze na realizację wybranego celu badawczego jest złożenie aplikacji w postaci załączonego wniosku, który może zostać uzupełniony nagraniem lub prezentacją. Materiał przedstawiający projekt powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań, opinię opiekuna naukowego, oraz co najmniej jedną recenzję pracownika naukowego innego niż opiekun naukowy.

Dodatkowo punktowane będą również informacje o  dotychczas prowadzonych badanach i osiągnięciach naukowych. Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Wartość naukowa projektu - ocena na podstawie opinii opiekuna oraz załączonej recenzji – maksymalnie 5 pkt;
 2. Opinia specjalisty powołanego przez Fundatora – maksymalnie 5 pkt;
 3. Zasadność planowanych kosztów projektu badawczego - maksymalnie 10 pkt;
 4. Dotychczasowe osiągnięcia badawcze - maksymalnie 5 pkt.

Kompletne wnioski należy złożyć do BON w terminie do 31 marca 2013.

 Wniosek o stypendium - do pobrania tutaj

Załączniki:

 • zaświadczenie dotyczące sytuacji zdrowotnej (jeśli nie zostało wcześniej złożone w BON);
 • opinie promotora i opiekuna naukowego;
 • oświadczenie dotyczące przeznaczenia przyznanego dofinansowania.
Zmiana godzin pracy Centrum Komputerowego

W okresie od 4 do 8 lutego br. Centrum Komputerowe dla studentów niepełnosprawnych będzie czynne w godzinach 8:00 - 16:00

1  2  3  4  5  6  7  8  9

 

© Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Warszawski Webmaster Statystyki Stat4u 

Obsługa ciasteczek (cookies) w serwisach UW

© Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Warszawski